д-р Васил Калчинов – ендодонтист

vАсистент във факултета по дентална медицина София

Телефон: 02 825 6802
Мобилен:
0898764795

Кратки биографични данни:

Д- р Васил Петров Калчинов е роден на 04.06.1977 г. в гр.София.
Завършил е Националната природо-математическа гимназия акад. „Любен Чакалов”, профил химия през 1995г.

През периода 1996 / 2002 г. получава висше образование по дентална медицина във Факултета по дентална медицина, Медицински университет–София. От 2004 до 2009 г. работи като общопрактикуващ лекар по дентална медицина в VІІІ поликлиника, гр.София. През 2007 г. спечелва конкурс и е назначен за редовендокторант в катедрата по Консервативно зъболечение на Факултета по дентална медицина, Медицински университет София. От 2012г.е редовен асистент в същата катедра.

На 20 май 2013 г. успешно е защитена дисертация на тема „Сравнителни експериментални и клинични изследвания върху ефективността на депойонофорезата с медно-калциев хидроксид при лечението на хронични периодонтити”.

На основание проведен избор Факултетния съвет реши и предлага на Академичния съвет да вземе решение за одобрване на избора за заемане на академичната длъжност„Асистент”в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. „Стоматология” и научна специалност „Терапевтична стоматология” на д-р Васил Петров Калчинов в Катедра „Консервативно зъболечение”.

47От 2014г. е специалист по Оперативно зъболечение и ендодонтия във ФДМ София.

Ендодонтия

ЕндодонтияЕндодонтията е област от денталната медицина, която е насочена към лечение на зъболяванията на зъбната пулпа (нерва на зъба) и нейните усложнения. Зъбната пулпа се намира във вътрешността на зъба и е заобиколена от твърда зъбна тъкан, наречена дентин. Чрез нея се осъществява обмяната на хранителни вещества и чувствителността на зъба. Различнитe видове заболявания и травми на зъбите могат да засегнат зъбната пулпа. Симптоми за това са спонтанна остра болка, продължителна чувствителност от топло и/или студено, дискомфорт при докосване и дъвкане, както и абсцес или фистула.

След правилното ендодонтско лечение и подходящо възстановяване, естетиката и функцията на зъба се възвръщат. Специалността ендодонтия се наложи поради необходимостта от прецизно кореново лечение, което да позволи максимално дълго да се запазят естествените зъби. Развитието на тази специалност наложи високи стандарти и се превърна в критерии за добра дентална практика. Работата под микроскоп с 12-24 кратно увеличение е задължително условие, тъй като без него няма видимост за прецизни ендо – хирургични интервенции, които максимално увеличават шансовете за спасяване на зъби с тези заболявания

За да се спази този протокол клиниката разполага с апаратура за прецизна диагностика – дигититален рентген и лечение на корените.