д-р Ханади Серхан – Стоматолог пародонтолог

2Завършила обща стоматология 1987 г.-1992 г. факултет по дентална медицина София
Специализира парадонтология 2004 г- 2008 г. факултет по дентална медицина София
Активно се развива и следи новостите в съвременната дентална медицина