Пародонтално лечение

parЗаболяванията на венците и пародонта са най-често хронични процеси,
които обикновено протичат без болка или други демонстративни оплаквания.

Основна причина за заболяванията на венците са микроорганизмите в зъбната плака, която непрекъснато се образува по повърхностите на зъбите над и под венеца. Тези микроорганизми увреждат венеца и подлежащата кост. Колкото повече зъбна плака има по зъбите и тя не се отстранява от пациента и дентиста, толкова по-тежко е възпалението и то води до деструкция на зъбодържащите тъкани (пародонт). Живеещите в зъбната плака микроорганизми са много устойчиви на антибиотици и само механичното им отстраняване осигурява тяхното премахване. Неотстраняваната дълго време зъбна плака се превръща в зъбен камък, който трябва да се отстранява от дентиста.

Основен белег за възпалението на венците е кървенето, особено това,
установено от Вашия дентист при нежно сондиране на венеца със специален инструмент (пародонтална сонда). Наличието на такова кървене означава, че Вашите венци се нуждаят от професионално лечение. За да се установи точния обхват на засягането на венците и опорната кост, както и на ефективността на провежданата от Вас орална хигиена, дентистът прави поредица от изследвания.

Лечението на пародонталните заболявания се извършва в три основни фази с участието на пациента.

1. Първа фаза има за цел да:
  • Отстрани причините за заболяването (зъбна плака, зъбен камък, безнадеждни зъби, недобре направени пломби, коронии и други зъбни възстановявания), понякога и с хихургична намеса.
  • Да Ви бъдат показани и бъдете обучени за употребата на всички необходими средства за механично отстраняване на плаката и поддържането и на нива, съвместими със здраве на тъканите. Вие трябва стриктно да изпълнявате инструкциите.
  • При необходимост ще Ви бъдат предписани средства (вода за уста, гел) за химическо потискане на плаката.
  • Ако Вашето заболяване е твърде тежко, с остро протичане, или имате тежко заболяване, ще Ви бъде назначен антибиотик за подпомагане на оздравяването след механизно почистване.
  • Ако имате нужда от консултация с други специалисти (ортодонт, ендодонтист и др.), ще бъдат направени необходимите консултации.

Броят на посещенията за постигане на тези цели, както и на интервалите между тях се определят индивидуално, в зависимост от тежестта и скоростта на прогресия на заболяването, както и от степента на съучастиеот Ваша страна.

Ако това лечение доведе до овладяване на възпалението и Вашата орална хигиена е достатъчно ефективна, то се продължава с поддържаща терапия (3 фаза).

Ако въпреки ефективната Ви орална хигиена все още има участъци, в които възпалението не е овладяно, имате по-дълбоки джобове или анатомични несъответствия се налага хирургична корекция, която се извършва през втората фаза на лечението.

Ако провежданата от Вас хигиена не е достатъчно ефективна, въпреки че дентистът е почистил и направил достъпни зъбните Ви повърхности, то Вашето по-нататъшно лечение (хирургично или протетично) не може да бъде ефективно.

Необходимо е да се постигне нужния орално-хигиенен стандарт.

2. Втора фаза има за цел да:
  • Елиминира дълбоките дълбоките пародонтални джобове (над 3мм), останали след първата фаза чрез премахване на тъкани или чрез възстановителни/реконструктивни процедури по индикации, определени от пародонтолог.
  • Да възстанови дъвкателната ефективност, ако имате загубени зъби с протезиране трябва да знаете, че:
    – Активното пародонтално лечение, както и всички хирургични намеси могат да доведат до оголване на зъбите, чувствителност от термични дразнители, известна промяна в съотношенията между меките тъкани и зъбите.
3. Трета фаза е фазата на поддържане.

Като всички хронично болни, пациентите с пародонтални заболявания се нуждаят от регулярни контролни посещения за поддръжка на състоянието и контрол рецидиви и нововъзникнали въчпаления. Интервалите между тези контроли се определят индивидуално, в зависимост от тежестта на Вашето заболяване и скоростта на прогресията му преди началото на лечението, както и от Вашата способност да поддържате нивата на зъбната плака толкова ниски,че да не могат да предизвикат възпаление.

Ако не спазвате препоръчаните Ви интервали за прегледи за поддръжка, както и ако не полагате необходимите усилия за ефективна орална хигиена, това може да опорочи всички постигнати резултати от проведеното лечение, независимо от постигнатите успехи и вложени средства.

В такива случаи отговорността за недобрите резултати или прогресиране на заболяването, както и за получени усложнения, ще бъде Ваша.